Doorheen ons leven ontwikkelen we patronen die zich gaan herhalen. Deze patronen komen tot stand in relatie tot betekenisvolle anderen. Ze houden bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen in die psychisch lijden tot gevolg kunnen hebben. Dit uit zich vaak in symptomen (depressie, angst, stress, dwanggedachten- en handelingen, alcohol- en middelenmisbruik, ...), lichamelijke klachten (spanningshoofdpijn, vermoeidheid, ...) of vagere klachten (identiteitsproblemen, onzekerheid, problemen tijdens studie of werk, moeilijkheden in de relatie met anderen, seksualiteit en geaardheid,...)

Een therapeutisch proces biedt ruimte en tijd om stil te staan bij het eigen leven: de verlangens die je hebt, de tekorten die je ervaart, ... De therapieruimte is een plaats waar je kan denken en spreken zonder beoordeeld of veroordeeld te worden. Dit kan ook over deze dingen die angstwekkend, pijnlijk, schuldbeladen, beschamend, ondraaglijk, ... zijn.

Het opstarten van een therapie is geen makkelijke keuze. Je kiest ervoor om jezelf in vraag te stellen, je klachten aan te pakken. Het vraagt moed en tijd.