Ik bied psychologische begeleiding en therapie aan voor jongeren en volwassenen, dit in de vorm van individuele gesprekken. De therapie is dan ook afgestemd op uw noden en behoeften.

De therapie is geen passief gebeuren (je wordt niet behandeld). Je komt zelf actief tot je verhaal. De therapeut ondersteunt jou hierbij.
  1. Kennismaking (preliminaire gesprekken)
    De eerste gesprekken (frequentie ervan varieert per individu maar gemiddeld gaat dit om 2-5 sessies) zijn verkennend. Dit is noodzakelijk om je verhaal in kaart te brengen, de hulpvraag helder te krijgen en de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het gaat om een wederzijdse kennismaking, wat betekent dat het voor jou ook de mogelijkheid biedt om kennis te maken met de psycholoog en zijn werkwijze. Indien blijkt dat de verwachtingen niet op elkaar af te stemmen zijn, kan indien gewenst een doorverwijzing bekeken worden.
  2. Verdere verloop
    Na deze eerste kennismaking gaan we via het spreken verder op zoek naar de onderliggende betekenis van jouw klachten. Het is de taak van de therapeut om je te ondersteunen bij jouw eigen zoekproces.
Duur van een sessie
Dit kan variëren per individu en per sessie maar gemiddeld mag je rekenen op een duur van 45 minuten.